Posted on Lämna en kommentar

Målning

Målning är praxisen att applicera färg på en fast yta (stödbas). Färgen appliceras vanligtvis på basen med en borste, men andra redskap kan användas, såsom knivar, svampar och luftbränslen. Det slutliga arbetet kallas också en målning eller bildkonst.

I konsten beskriver ordet “målningen” både som handlingen och handlingsresultatet. Stöd till målningar omfattar sådana ytor som väggar, papper, duk, trä, glas, lack, keramik, blad, koppar och betong, och målningen kan innehålla flera andra material, inklusive sand, lera, papper, gips, guldblad som föremål.

Posted on Lämna en kommentar

Att ta photo med kamera

En kamera tar bilder genom att spela in ljus eller annan elektromagnetisk strålning, antingen elektroniskt med hjälp av en bildsensor eller kemiskt med hjälp av ett ljuskänsligt material som fotografisk film.

Vanligtvis används en lins för att fokusera ljuset som reflekteras eller avges från objekt till en riktig bild på den ljuskänsliga ytan inuti en kamera under en tidsbestämd exponering. Med en elektronisk bildsensor producerar detta en elektrisk laddning vid varje pixel, som elektroniskt bearbetas och lagras i en digital bildfil för efterföljande visning eller behandling

Posted on Lämna en kommentar

Att måla tavlor

Att måla tavlor är en konst. Ordet konst är ett brett spektrum av mänskliga aktiviteter för att skapa visuella, auditiva eller artefakter (konstverk) som uttrycker författarens fantasifulla, konceptuella idéer eller tekniska färdigheter, som är avsedda att uppskattas för sin skönhet eller emotionella kraft. I sin mest allmänna form omfattar dessa aktiviteter produktion av konstverk

De tre klassiska grenarna av konst är målning, skulptur och arkitektur. Musik, teater, film, dans och andra scenkonst samt litteratur och andra medier, som interaktiva medier, ingår i en bredare definition av konsten. Fram till 17-talet hänvisade konst till någon skicklighet eller behärskning och var inte differentierad från hantverk eller vetenskap. I modern användning efter 1700-talet, där estetiska överväganden är avgörande, skiljer sig de finska konsten och skiljer sig från förvärvade färdigheter i allmänhet, såsom dekorativ eller tillämpad konster.

Posted on Lämna en kommentar

Välkommen

Bästabutiker.se är den perfekta platsen för dig som vill hitta bästa produkter. Här på bloggen kommer du hitta många tips och bra info om produkternas funktion. Här kan du köp Sveriges bästa varor online till oslagbara priser med oss! Vi strävar efter att samarbeta med bästa butiker med den bästa sortiment och att förmedla nyttig information till dig med de senaste trenderna så att du kan känna dig välinformerad vid ditt köpbeslut.